YEN? F?LMLERDE BULU?MAK M?D?YLE

zerinde al??t???m yeni projelerle en yak?n zamanda sizlerle tekrar bulu?mak dile?iyle......

ROL ALDI?IM S?NEMA, TV F?LM? VE D?Z?LER

1976'da ba?layan sinema film oyunculu?u kariyerimde 60'dan fazla sinema, tv filmi ve dizide rol ald?m....

S?NEMA D?NCEM

Sinemada, yozla?m?? de?erleri ieren veya sadece ticari gayeyi gden veya sekseli n plana alan filmlerin art?k prim yapmad???n? gryoruz....

BULUT ARAS K?MD?R?

15 Ocak 1953'de Denizli'nin Yukar? ?aml? Ky'nde do?du. Denizli Ticaret Lisesi'ni bitirdikten sonra Marmara niversitesi Ticari ?limler Akademisi'nden mezun oldu....
F?LM AF??LER?M

ANKET

En ok hangi filmimi be?eniyorsunuz?